ارزیابی آموزش تجهیزات ایمنی و آتش نشانی: آموزش shy;های شهروندی در رابطه با ایمنی و آتش یکی از مهمترین راهکارها برای پیشگیری از حوادث به ویژه در کلانشهرها است. به واقع به علت پیچیدگی ماهیت اجتماعی و به ویژه مسائلی مانند فرسودگی بافتshy;های فرسوده، افزایش مهاجرت، حاشیهshy; نشینی و بسیاری از مسائل دیگر در شهر تهران، تنها با مشارکت و آموزش شهروندان است که میshy;توان به مقابله با بسیاری از حوادث رفت. در همین زمینه سازمان آتش shy;نشانی و ایمنی شهر تهران(تجهیزات ایمنی و آتش نشانی) اقدام به برگزاری دورهshy;های آموزشی کوتاه مدت برای شهروندان کرده است. هدف اصلی این مقاله ارزیابی میزان اثربخشی این آموزش shy;ها بوده است. در همین راستا تعداد ۴۰۰ نفر از شهروندانی که در این آموزش shy;ها شرکت کردهshy; اند، به صورت گلوله جادویی شناسایی شده و پرسشنامهshy; های مربوط به اثربخش در میان آنان توزیع شد. دادهshy; ها نشان میshy;دهد که این آموزشshy;ها تا حد قابل قبولی اثربخش بوده و توانسته هم دانش و آگاهی آنان در حوزه ایمنی را افزایش داده و هم رفتار آنان در این حوزه را تغییر دهد.

ارزیابی آموزش تجهیزات ایمنی و آتش نشانی

بحث ایمنی در برنامهshy; ریزی شهری در سالshy;های اخیر بسیار مورد توجه بوده است. امروزه انجمن shy;های علمی مختلفی که از اعتبار جهانی برخوردارند درحال تحقیق روی موارد ایمنی شهری هستند از جمله این انجمن shy;ها میshy;توان به انجمن بین shy;المللی برنامهshy; ریزان شهری و منطقه shy;ای اشاره کرد. این انجمن که متشکل از برنامه shy;ریزان متخصص است، در سال ۱۹۶۵میلادی تاسیس شده است. هدف این انجمن گردهم آوردن برنامهshy; ریزان شهری و منطقه shy;ای با سابقه و حرفه shy;ای است. این انجمن که یک سازمان غیر دولتی است بوسیله یونسکو، سازمان ملل و شورای اروپا تایید شده و مقر آن در لاهه است.

این انجمن در کنگرهshy; های مختلف به جایگاه خطر و ایمنی در برنامه shy;ریزی شهری پرداخته که این خود بیانگر اهمیت موضوع در برنامه shy;ریزی شهری است. بررسی shy;های بعمل آمده نشان میshy;دهد که در بیشتر مناطق شهری در سراسر دنیا، ساختمانshy;سازی به سطح استاندارد نرسیده، بصورتیکه مناطق آسیبshy; پذیر بیشتر شده shy;اند و توسعه غیرقانونی، شهرها را به مناطق پر خطر تبدیل کرده است.

جوامع در مناطق پرجمعیت با ساختمانهای ضعیف، بسیار آسیب shy;پذیر شدهshy; اند و در معرض آسیبshy; های ناشی از فرسایش محیطی، آتش shy;سوزی، سیل و زمین لرزه قرار گرفتهshy; اند. از طرف دیگر توسعه شهرنشینی به طرز فجیعی سبب افزایش آسیبshy; پذیری جوامع انسانی گردیده است، زیرا به موجب آن برخی جوامع مجبورند در مناطق نا استوار مانند اطراف تپه shy;ها که مستعد به رانش زمین هستند یا در زمینه ای با کیفیت پایین که خطر تخریب ساختمان ها در آنها وجود دارد سکنی گزینند.

ارزیابی حوادث با تجهیزات ایمنی و آتش نشانی

حوادث و بلایا از قبیل آتش سوزی، زله، تخریب و فرو نشستن ساختمانshy; ها یا تخریبshy; های محیطی ممتد که آهسته shy;تر اتفاق میshy;افتد، باعث از دست رفتن زندگی و وارد آمدن آسیب shy;های جدی به افرادمیshy;شوند. همچنین درصد قابل توجهی از مردم نیز در مناطق حاشیهshy; ای با حداقل خدمات شهری و لوازم زیر ساختی زندگی میshy;کنند. این جوامع عمدتا در معرض خطراتی هستند که گاهی منجر به از دست دادن مکان زندگی وگاهی جان آنها میshy;شود. به همین دلایل اصول مربوط به آموزش همگانی جزیی جدایی ناپذیر از آموزشshy;های شهروندی در این کشورها است. البته در حال حاضر با پیشرفت علم در این زمینه، سیستم های اعلام و اطفاء حریق نیز به شکل قابل توجهی از آتش سوزی ها جلوگیری کرده اند.

اکنون در کشورهای پیشرفته، اغلب افراد با اصول حفاظت از طریق و مسائل تجهیزات ایمنی و آتش نشانی آشنا بوده و در نتیجه علاوه بر رعایت اصول پیشگیری از بروز آتش shy;سوزی، آمادگی لازم جهت مقابله با آتش shy;سوزیshy; ها، حتی در لحظات اولیه و وقوع آن را دارند. این امر مهم به نوبه خود در اثر سالshy;ها تلاش، جهت آموزش عمومی حفاظت از حریق صورت گرفته است. به عنوان مثال در انگلستان بارها علیه حریق بسیج عمومی اعلام شده است تا اقتصاد کشور صدمات کمتری ببیند (اوشا، ۲۰۰۶: ۱۹). در مورد آموزش مسایل حفاظت از حریق، آتش نشانی لندن برنامهshy; های متعددی از انتشار نشریات مربوط به ایمنی حریق گرفته تا بازدید از مدارس و گفتگو با کودکان دارد (همان). در آمریکا پس از آتشshy;سوزی مهیب ۹ اکتبر سال ۱۸۷۱ در شیکاگو، این روز روز آتشshy; سوزی بزرگ شیکاگو نامید شد تا خاطره آن روز مصیبت shy;بار برای همیشه در تاریخ آمریکا ثبت شود. در سال ۱۹۱۱، انجمن روسای آتشshy; نشانی آمریکای شمالی تصمیم گرفت این روز را روز پیشگیری از آتشshy; سوزی اعلام کند تا در این روز با انجام فعالیتshy; های مختلف، ضرورت رعایت اصول پیشگیری از بروز حریق و همچنین اهمیت آشنایی با اصول مبارزه با آتش را به مردم یادآوری کرده و آموزش دهد. در سال ۱۹۲۲، انجمن غیردولتی حفاظت از حریق آمریکا پیشنهاد کرد نظر به اهمیت موضوع، این مدت به یک هفته افزایش پیدا کند. در نتیجه از آن تاریخ به بعد، هر سال از روز ۹ اکتبر به مدت هفت روز، هفته پیشگیری از حریق اعلام میshy;گردد و طی آن این هفت روز، مسایل مختلف حفاظت از طریق به عموم مردم آموزش داده میshy;شود(قاسملو، ۱۳۸۲: ۵۹).

ادامه مطلب

حل مشکلات پیچیده سئو به روش اکتشاف

سئوی robots.txt، مثالی بزرگ برای جستجوگرها

عصر کمک های صوتی به کمک گوگل

shy ,های ,آتش ,ایمنی ,آموزش ,ها ,آتش نشانی ,و آتش ,ایمنی و ,تجهیزات ایمنی ,در این ,آموزش تجهیزات ایمنی ,ارزیابی آموزش تجهیزات

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
kh68816881 afrarayanehs fanscrap mojedaryayi resine5 sammoha compuwiae hamidstore btclolovatani ge0nang