ه گزارش پایگاه خبری بهداشت، ایمنی و محیط زیست "بامنا"؛

مهندس علیرضا سعیدیدبیر کلجمعیت کاهش خطرات زله ایران در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری بامنا در چهارمین کنفرانس جامع مدیریت بحران و ldquo;HSErdquo; بهداشت، ایمنی و محیط زیست گفت: ما در زمینهاسکان اضطراری پس از زله کارگاهی د ر این برنامه داشتیم ودر بحث مدیریت بحران فاز مقابله، اسکان اضطراری نقش اصلی آن را دارد و با موجی از افرادی روبرو هستیم کهخانه هایخود راازدست دادهو شما در زمان کمی باید بهآنهاسرپناهاضطراری داده و کمک کنید در شرایط خاص بتوانند خود و خانواده را زندهنگه دارندتانیروهایامدادی و پشتیبانی برای بحث اسکان موقت و دائمی آنها وارد منطقه شوند.

دبیر کلجمعیت کاهش خطرات زله ایران در خصوص چهارمین کنفرانس مدیریت بحران وHSEگفت: این کنفرانس تا این لحظه خیلی خوب برگزارشدهفقط ما مشکل اصلی که در بحثکنفرانس های داخل کشور داریم این است که بینخواسته هایی کهشرکت کنندگاناز سخنرانان وآنچهکه در ذهن سخنرانان وبرگزارکنندگانهست یکسری فاصله هاوجود دارد و راهکار رفع این فاصله اخلاق حرفه ای است.بهترینوقت برای آموزش و درس گرفتن از بلایا چنینکنفرانس هاییاست و نباید دنبال مقصرین سوانح و حوادث گذشته باشیم و باید به این سمت حرکت کنیم که حوادث را در مراحل اولیه مدیریت کنیم و نگذاریم به بحران و فاجعه تبدیل شوند.چیزیرا باید آموزش دهیم که موجب کاهش خسارات جانی و مالی شود.

ادامه مطلب

حل مشکلات پیچیده سئو به روش اکتشاف

سئوی robots.txt، مثالی بزرگ برای جستجوگرها

عصر کمک های صوتی به کمک گوگل

بحران ,مدیریت ,کاهش ,کنفرانس ,زله ,چهارمین ,مدیریت بحران ,بحران و ,کاهش خطرات ,خطرات زله ,کلجمعیت کاهش ,خطرات زله ایران ,کاهش خطرات زله

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
golbargiet ark03 manienglish gisagostarco damakhalagh tohidmajidi daryaryanehpc minografick